Dofinansowanie na przebudowę ul. Pogodnej

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 383 680,30 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103670B (ul. Pogodna)”. W ramach zadania zostanie wykonana:
– jezdnia o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o dł. około 240 m,
– chodnik lewostronny na całej długości,
– przepust z rur stalowych ,
– kanalizacja deszczowa z obustronnymi wpustami ulicznymi,
– oświetlenie uliczne, słupy oświetleniowe,
– przebudowa skrzyżowania.

Realizacja inwestycji zapewni spójność sieci dróg, wpłynie na dogodniejsze połączenie ww. drogi z ul. Podlipską, ul. Polną, ul. Rolną, ul. Nowodzielską (droga powiatowa nr 1265B) i dalej z drogą krajową nr 19 oraz Międzynarodowym Przejściem Granicznym Kuźnica Białostocka.
Operacja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content