Dofinansowanie na przebudowę ulicy Rolnej i Pogodnej w Kuźnicy

Podlaski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (tzw. „schetynówki”) Gmina Kuźnica znajduje się na 8 miejscu spośród 74 wniosków dotyczących dróg gminnych.

Pozyskane środki finansowe w wysokości 1 669 983,37 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie przebudowy odcinków dróg nr 103679B i nr 103670B – ul. Rolnej i ul. Pogodnej w Kuźnicy, celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, wjazdów, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie uliczne. Inwestycja jest planowana do zrealizowania w 2018 r.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content