Dofinansowanie na usuwanie azbestu na terenie Gminy Kuźnica

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 41 802,35 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica”.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami Typ projektu Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W ramach działania planowany jest odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców (zbieranie, zabezpieczenie, transport) oraz jego unieszkodliwianie.
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 r.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content