Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica

W bieżącym roku rozpoczęto realizację inwestycji rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica dofinansowanej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Dążąc do minimalizacji wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Kuźnica, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano kwotę w wysokości 2 mln zł na dofinansowanie części wkładu własnego rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica – inwestycji realizowanej przez gminę w ramach projektu pn. Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”.
Pozyskane środki w wysokości 2 mln zł w znacznej części zabezpieczą wkład własny Gminy Kuźnica na realizację w/w inwestycji.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content