Droga gminna Kuźnica – Czuprynowo oddana do użytku

Gmina Kuźnica zakończyła realizację inwestycji wykonanej w Systemie zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103652B Kuźnica- Czuprynowo” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na które pozyskała dofinansowanie.

Inwestycja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu wynosił 1 794 570,00 zł., z czego 1 141 884,00 zł zostało dofinansowane ze środków zewnętrznych.
Inwestycja realizowana była od dnia 30.01.2017r. (opracowanie dokumentacji projektowej) do dnia 12.10.2017r. (zakończenie robót budowlanych)

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawiła stan infrastruktury drogowej na terenie Gminy, a przez to polepszyła również warunki życia mieszkańców.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content