Dużo nowych książek dla gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej

Gmina Kuźnica otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek, w szczególności lektur szkolnych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kuźnicy. Dotacja została otrzymana w związku z pozytywną weryfikacją wniosku złożonego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych , zwanego dalej „Programem”. Całkowity koszt zadania to 15 000,00 zł, w tym wysokość dotacji 12 000,00 zł (80% kosztów realizacji zadania) oraz wkład własny 3 000,00 zł.

Zakup książek przyczynił się do wzbogacenia księgozbioru w nowe pozycje i nowości wydawnicze. Księgozbiory będą wykorzystywane na lekcjach języka polskiego. Pozwolą uczniom na znalezienie książek o interesującej ich tematyce.

Szkoła realizując założenia programu przeprowadziła szereg działań promocyjnych i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Odbyły się spotkania autorskie z Panem Michalem Laszukiem, Panią Marianną Szulborską oraz Panią Anną Czerwińską- Rydel. Zorganizowany został konkurs recytatorski i plastyczny oraz quiz ze znajomości literatury dziecięcej i młodzieżowej. Ciekawym wydarzeniem była „noc czytania” oraz pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych. Odbyło się także wiele innych ciekawych akcji promujących czytelnictwo.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content