Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy wznawia działalność po przerwie wakacyjnej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy będzie czynny od dnia
03 września 2020 r. Pomoc udzielana będzie w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 13.00 do 17.00.
Jednocześnie przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w placówce należy przestrzegać następujących zasad: informacja w załączeniu.
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Anna Kułakowska

 

Informacja dla klientów Gminnego Punktu Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content