Informacja

Informuje się, że na obszarach wymienionych w poniższym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz.U. poz. 2193) został wprowadzony czasowy zakaz przebywania.

Treść rozporządzenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content