Informacja

Informuje się, że na obszarach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz.U. poz. 488) został wprowadzony czasowy zakaz przebywania od dnia 2 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Rozporządzenie - przebywanie

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content