INFORMACJA

Siłownia

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, iż została oddana do użytku siłownia zewnętrzna zlokalizowana w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej 1 (teren Zespołu Szkół w Kuźnicy).

Siłownia została wybudowana w ramach projektu realizowanego przez Gminę Kuźnica pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość Projektu: 18.560,70 zł

Dofinansowanie EFRROW: 11.253,60 zł

Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Kuźnica oraz promocję zdrowego trybu życia.

W ramach zadania wykonano następujące urządzenia treningowe:

  • orbitrek,
  • wioślarz,
  • prasa nożna,
  • poręcze równoległe,
  • twister.

Do korzystania z siłowni zapraszamy codziennie w godzinach 7:00-22:00.

Siłownia 1Siłownia 4Siłownia 3Siłownia 2

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content