Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Gminy Kuźnica informuje, że w związku z wprowadzonym ograniczeniem przyjmowania interesantów zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. będą przyjmowane w następujący sposób:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl, nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Kuźnica ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica, tel. 85 722 92 81 (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content