INFORMACJA GMINNA

Gmina Kuźnica rozpoczęła prace na opracowaniem ,,Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020”.

Na etapie opracowywania projektu dokumentu rozpoczęto zbieranie od różnych podmiotów (radnych, sołtysów – rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń) listy potencjalnych zadań do realizacji na terenie Gminy Kuźnica w latach 2015-2020.

Wobec powyższego, mieszkańcy Gminy Kuźnica mogą również zgłosić zadanie do projektu w/w Strategii. W tym celu należy uzupełnić Kartę zadania zgłoszonego do Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 i przekazać do Urzędu Gminy Kuźnica, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 21 maja 2015 r.

Karta zadań – otwórz DOC lub PDF

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content