Jak postępować z bezdomnymi zwierzętami

Szanowni mieszkańcy gminy Kuźnica zwracamy uwagę na problem bezdomności zwierząt. Większość psów, które są odławiane w naszej gminie ma prawdopodobnie właściciela, a zwierzęta te mogły się jedynie oddalić od swoich posesji. Przyczyną takiej sytuacji może być nierozwaga właścicieli, bądź też okres godowy zwierząt. Nie należy w takim wypadku przetrzymywać ani dokarmiać wałęsających się psów. Zwierzę, które nie będzie dokarmiane prawdopodobnie opuści posesję i spróbuje wrócić do swojego właściciela. Dbajmy, aby ogrodzenia posesji były zamknięte co zabezpieczy przed wejściem nieproszonego czworonoga. Surowo przestrzegamy przed celowym porzucaniem zwierząt, narażając je na niebezpieczeństwo lub też śmierć. 

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych (…)”.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie należy taki fakt zgłosić do: Urzędu Gminy Kuźnica w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00 osobiście lub telefonicznie pod nr: 85 722 92 94, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą odłowienia zwierzęcia.

W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić na Posterunek Policji w Kuźnicy – tel. 85 670 41 37.

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska.

Szczęściem dla każdego bezdomnego psa jest adopcja. Zwierzęta zasługują na miłość, przyjaźń i troskę. Potrafią być kochane i wierne. Staną się najlepszymi przyjaciółmi, gdy okażemy im serce. Żadne schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu.

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji bądź podjęcia decyzji o adopcji prosimy o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.

 Dane dotyczące Schroniska, w którym przebywają bezdomne psy z terenu gm. Kuźnica.

Gmina Kuźnica zawarła umowę na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy Kuźnica ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, tel. 501 622 789, e-mail: schronisko-radysy@wp.pl, do którego zostają przywożone odłowione zwierzęta.

 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content