Jak postępować ze zużytymi środkami ochrony osobistej w ogólnodostępnych miejscach

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) osoby zdrowe i korzystające ze środków zapobiegawczych, tj. maseczki, rękawiczki np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny wyrzucić ww. odpady do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.
Zalecenia te dotyczą również osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie domowej, np. ze względu na powrót do kraju.

Apelujemy do mieszkańców o zdyscyplinowanie i odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Pozwoli to na zwiększenie naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Przestrzegamy przed wyrzucaniem wcześniej wykorzystanych środków ochrony osobistej „byle gdzie”, ponieważ prowadzi to do zanieczyszczeń w przestrzeni publicznej. Odpady są zagrożeniem nie tylko dla środowiska ale również stanowią potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia, szczególnie w czasie pandemii zakażeń koronawirusem SARS-COV-2.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content