Kolejna droga asfaltowa w miejscowości Czuprynowo

Ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Czuprynowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnym 124, 157 obręb Czuprynowo, gm. Kuźnica” W ramach ww. zadania usunięto zakrzaczenia i drobne zadrzewienia, uregulowano przebieg pasa drogowego, wykonano warstwę konstrukcyjną z kruszywa naturalnego i jezdnię z nawierzchni mineralno-bitumicznej szer. 5,0 i 4,0 mb, dł. ok. 250 mb oraz uzupełniono pobocza gruntowe.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content