Kolejne inwestycje drogowe na terenie Gminy Kuźnica

Na terenie Gminy Kuźnica trwa realizacja projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany i Nr 1261 B  Śniczany – Jurasze – Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19”.

Na odcinku drogi położonej w Gminie Kuźnica w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej (odcinek Kuźnica – Litwinki). Infrastruktura drogowa wykonana na w/w odcinku poprawi jakość życia mieszkańców okolicznych wsi (Kolonie Kowale, Mieleszkowce Pawłowickie, Achrymowce, Pawłowicze, Litwinki) oraz wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy będą uczestnikami tej drogi.

Wartość inwestycji wyniesie 3 681 527,44 zł z czego kwota 1 830 948,32 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tzw. schetynówki.  Pozostałe środki stanowią wkład własny Partnerów: Partnera Wiodącego – Powiatu Sokólskiego oraz Partnera Projektu – Gminy Kuźnica w wysokości 752 256,40 zł.

Planowany termin wykonania inwestycji: 15 września 2016 r.

Ponadto, w tym samym okresie będzie realizowane zadnie inwestycyjne pn. ”Przebudowa ulicy w miejscowości Mieleszkowce Pawłowickie” droga gminna nr 103669B. Przedsięwzięcie będzie sfinansowane ze środków własnych Gminy Kuźnica oraz wkładu własnego mieszkańców wsi Mieleszkowce Pawłowickie.

 

20160630_161944 20160630_161749 20160630_161727 20160630_151744 20160630_151741 20160630_151344 20160630_151323

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content