Kolejne ulice w Kuźnicy zyskają nowe oświetlenie

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 349 429,86 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego”.
Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja m. Kuźnica polegająca na budowie linii kablowej oraz słupów oświetleniowych przy ul. Sidrzańskiej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego,
ul. Kopernika, ul. Podlipskiej, ul. Jagiellońskiej, ul. Topolowej i ul. Grodzieńskiej.
Całkowita wartość projektu wynosi 415 987,93 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content