Kolejny Grant dla Gminy Kuźnica w ramach projektu Zdalna Szkoła+

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Kuźnica ponownie przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Z pozyskanych środków finansowych w wysokości 55 000,00 zł. zostaną zakupione laptopy i przekazane do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w systemie kształcenia a w okresie pandemii COVID-19 posłużą do prowadzenia nauki zdalnej.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content