Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

W Gminie Kuźnica trwają prace związane z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej. Zakres inwestycji obejmuje: termomodernizację budynku, modernizację źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację oświetlenia.

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie źródeł OZE.

Na realizację zadania Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Wartość projektu wynosi 3 725 543,00 zł, w tym dofinansowanie 3 166 711,54 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content