Komunikat w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Kuźnica w okresie zagrożenia koronawirusem

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy oraz zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kuźnica bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wprowadzam, do odwołania, zmiany w organizacji i załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Kuźnica. Urząd zastanie otwarty dla klientów w określonych niżej godzinach ale nadal muszą zostać wdrożone ograniczenia bezpośredniej obsługi. Ograniczenia te podyktowane są troską o Państwa zdrowie oraz pracowników Urzędu.

Proszę więc o przyjęcie do wiadomości oraz przestrzeganie obowiązujących zasad:
1. Obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Wskazanym jest aby termin osobistej wizyty w Urzędzie był wcześniej ustalony z pracownikiem załatwiającym sprawę, przez telefon lub e-mailowo (nr telefonów podane w załączniku do komunikatu). Kasa Urzędu czynna do godziny 14.30.
2. Poruszanie się po budynku Urzędu jest ograniczone: przy wejściu do Urzędu wyznaczona osoba koordynuje ilością osób wchodzących i załatwiających równocześnie sprawę w Urzędzie.
3. Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności korzystać należy ze zdalnej formy, tj.:
a) za pośrednictwem poczty e-mailowej pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl;
b) za pośrednictwem operatora pocztowego;
c) wrzucenie korespondencji do przeznaczonych do tego celu skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu;
d) elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP pod adresem: 250v9byhof/skrytka
Do przesłania dokumentu niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej;
e) dokonywanie wpłat należności finansowych na rachunki bankowe Urzędu. Numery rachunków bankowych dostępne są na stronie: http://kuznica.ug.gov.pl.
4. Po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować dłonie.
5. Zachować należy bezpieczną odległość od rozmówcy, oczekującego klienta co najmniej 1,5 m.
6. Po załatwieniu sprawy należy niezwłocznie opuścić budynek Urzędu.
Powyższe rozwiązania powodują dla klientów pewne niedogodności ale apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content