Konkurs ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w PT KRUS w Sokółce. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w formie korespondencyjnej.
Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. Za każdą udzieloną, prawidłową odpowiedź na pytanie testowe przyznawany jest 1 punkt. Za udzielenie złej odpowiedzi – 0 punktów. Za pytanie problemowe maksymalnie 5 punktów. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę punktów. Osoba, która nieprawidłowo wypełni dane osobowe znajdujące się na teście, nie będzie brała udziału w konkursie. Uczestnik może wysłać tylko jeden arkusz zgłoszeniowy, zgłaszając tym samym swój udział w konkursie.
Załączony arkusz testowy wraz z klauzulą informacyjną RODO należy odesłać do 30 listopada 2020 r. na adres: PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8, 16-100 Sokółka. Decyduje data stempla pocztowego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (działania prewencyjne) - Rola Rolnika by upadku unikał
regulamin i aneks - rola rolnika by upadku unikał
TEST KONKURSOWY - ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content