Konkurs „ROLNIKU NIE DAJ SIĘ KLESZCZOM”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,Rolniku nie daj
się kleszczom”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w KRUS. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w formie korespondencyjnej.
Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z profilaktyką zachorowań na choroby odkleszczowe
i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. W ramach konkursu Kasa nagrodzi minimum 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów.
Załączony arkusz testowy wraz z klauzulą informacyjną RODO należy odesłać
do 30 listopada 2020 r. na adres: PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8, 16-100 Sokółka. Decyduje data stempla pocztowego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (działania prewencyjne) - rolniku nie daj się kleszczom
regulamin - rolniku nie daj się kleszczom
TEST KONKURSOWY - ROLNIKU NIE DAJ SIĘ KLESZCZOM

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content