Konkurs „WIEŚ PODLASKA – PRACA, BEZPIECZEŃSTWO, LUDZIE”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem “WIEŚ PODLASKA – PRACA, BEZPIECZEŃSTWO, LUDZIE”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w PT KRUS w Sokółce. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w formie korespondencyjnej.
Zadaniem konkursowym jest dostarczenie do Placówki Terenowej KRUS w Sokółce 5 fotografii zdjęciowych (papier fotograficzny w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:
– upadkom osób,
– pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych,
– uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta,
Fotografia zdjęciowa powinna przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej. Za każdą przesłaną fotografię związaną tematycznie z konkursem uczestnik może otrzymać od 1 do 5 punktów. Zdjęcie nie związane tematycznie z konkursem – 0 pkt. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich 5 nadesłanych fotografii. Zdjęcia powinny być wykonane wyłącznie na terytorium własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie. Każdy uczestnik Konkursu oprócz fotografii zdjęciowych wypełnia i przesyła
– załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa,
– załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO.
Fotografie należy ponumerować na odwrocie niezmywalnym markerem (nr od 1 do 5), a także zamieścić krótką informację dotyczącą: daty i miejsca wykonania fotografii, tytułu lub krótkiego komentarza. Osoba, która nieprawidłowo wypełni arkusz zgłoszeniowy, nie będzie brała udziału w konkursie. Uczestnik może wysłać tylko jeden arkusz zgłoszeniowy, zgłaszając tym samym swój udział w konkursie.
Fotografie konkursowe, Kartę zgłoszeniową i Klauzulę informacyjną RODO należy odesłać do 30 listopada 2020 r. na adres: PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8, 16-100 Sokółka. Decyduje data stempla pocztowego.

Arkusz zgłoszeniowy Konkursu Wieś podlaska praca bezpieczeństwo ludzie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (działania prewencyjne) - Konkursu Fotograficznego
regulamin i aneks - Wieś podlaska praca bezpieczeństwo ludzie

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content