Laptopy dla szkoły


Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów w wysokości 99999,89 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektów grantowych pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach pozyskanego dofinansowania gmina zakupiła 29 laptopów.

Laptopy zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w systemie kształcenia a w okresie pandemii COVID-19 posłużą do prowadzenia nauki zdalnej.

1.1 zdalna
1.1 zdalna+

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content