Lista potencjalnych Grantobiorców

„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica 2”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19,
Działania 11.1.Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Lista Grantobiorców

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content