Miliony dofinansowania dla Gminy Kuźnica

Gmina Kuźnica otrzymała wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 10 497 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:
1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica w wysokości 4 085 000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany, gm. Kuźnica w wysokości 2 090 000,00 zł
3. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103678B ul. Polna w miejscowości Kuźnica w wysokości 4 322 500,00 zł
Dzięki inwestycjom jakość codziennego życia i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy znacznie się poprawią.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content