Niebawem ruszy przebudowa PSZOK w Kuźnicy

Gmina Kuźnica rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonawcę wyłoniono podczas pierwszej procedury. Nowy PSZOK powstanie przy ul. Bazowej w Kuźnicy.

W ramach inwestycji przewiduje się ukształtowanie i utwardzenie terenu, budowę muru oporowego ze schodami na gruncie, budowę dwóch wiat stalowych, ustawienie kontenera socjalno-biurowego, wykonanie wagi samochodowej, wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi oraz wykonanie tablic informacyjnych ,,Punkt edukacyjny”. Ponadto w ramach projektu planuje się budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci elektrycznej.

Inwestycja ma na celu poprawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnica, ułatwienie mieszkańcom przekazywania poszczególnych rodzajów odpadów w bezpieczne i przystosowane do ich odbioru miejsce oraz edukacja w dziedzinie postępowania z odpadami komunalnymi.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 085 000,00 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content