Nowe oświetlenie

Nowe oświetlenie uliczne w m. Kuźnica

Gmina Kuźnica zrealizowała zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego”.
Gmina Kuźnica na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 316 154,16 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Przedmiot projektu: rewitalizacja m. Kuźnica polegająca na budowie linii kablowej oraz słupów oświetleniowych przy ul. Sidrzańskiej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego,
ul. Kopernika, ul. Podlipskiej, ul. Jagiellońskiej, ul. Topolowej i ul. Grodzieńskiej.

Cel projektu: Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez modernizację oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Zastosowanie opraw LED o wysokiej klasie energetycznej pozytywnie wpłynęło na środowisko naturalne. W ramach zadania ustawiono 41 słupów oświetleniowych i wymieniono 42 lampy.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy wyglądu miejscowości, a także zapewniła doświetlenie ulic i skrzyżowań.
Całkowita wartość projektu wyniosła 396 474,00 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content