Nowy wóz strażacki dla OSP Starowlany

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowlanach została wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLINER S180. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminnych w ramach funduszy sołeckich sołectw: Achrymowce, Starowlany, Cimanie, Łowczyki, Litwinki. Całkowity koszt pojazdu wynosi 51 000,00 zł.

Jest to kolejne działanie Gminy mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Uroczystość poświęcenia pojazdu i przekazania go strażakom nastąpiła w dniu 06 lipca 2019 r. w miejscowości Starowlany.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content