O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku udostępniła do wypełnienia ankietę dotyczącą gazyfikacji gmin na terenie województwa podlaskiego, w tym Gminę Kuźnica.Zaopatrzenie w gaz ziemny dotyczy odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych oraz obiektów handlowych, usługowych i pozostałych. Wypełnienie ankiety ma na celu dokonanie rozeznania w wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny z terenu Gminy Kuźnica. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kuźnica www.kuznica.ug.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kuźnicy ul. Plac 1000-Lecia P.P. 1, w godzinach od 700 – do 1500, pokój Nr 21.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 grudnia 2016 r. listownie na adres: Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Zakład w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok lub e-mailem na adres: sekretariat.owzb@warszawa.psgaz.pl albo przekazać do Urzędu Gminy Kuźnica, pokój Nr 21. Koszty inwestycji oraz obowiązki stron są zawarte w ankiecie. W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr tel. 85 675 6809.

Kuźnica, dnia 24 listopada 2016 r.
Wójt Gminy Kuźnica

Ankieta w formacie pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content