Odbiór Odpadów Komunalnych w Gminie Kuźnica

Kuźnica, 03.01.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnica!

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w dniu 31.12.2017 r. zakończył się okres realizacji umowy na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kuźnica przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne “ASTWA” Sp. z o.o.

Gmina Kuźnica przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 3 – krotnie w celu wyłonienia wykonawcy na realizację w/w zadania. Najkorzystniejsza złożona oferta przedstawiona przez Przedsiębiorstwo ,,ASTWA” spowodowałaby wzrost opłat dla mieszkańców w stosunku do obecnej ceny miesięcznie o 279,36% (z kwoty 7 zł na kwotę co najmniej 20 zł na osobę miesięcznie).

Wobec powstałej, tak niekorzystnej sytuacji w zakresie opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, Wójt Gminy Kuźnica podjął decyzję o realizowaniu tego zadania we własnym zakresie przy udziale Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy. Takie rozwiązanie powinno pozwolić na pozostawienie opłat na dotychczasowym poziomie. Obecnie realizacja zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest na etapie ustaleń organizacyjnych (zakup koszy, ustalanie harmonogramu odbioru itp.).

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Kuźnica prosi Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w przypadku powstałych niedogodności w początkowym okresie organizacji odbioru odpadów.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content