Odczyty wodomierzy

“Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zakażenia wirusem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że pracownicy Zakładu nie będą osobiście spisywać wskazań wodomierzy. Prosimy o podawanie wskazań (tylko czarne cyfry) telefonicznie pod nr (85)722-92-98 bądź osobiście w biurze ZGKiM.) Jeśli nie otrzymamy informacji do dnia 25 września (piątek) włącznie faktura za wodę i ścieki zostanie wystawiona w oparciu o średnią z I półrocza b.r.”
Stanisław Chociej

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content