Ogłoszenie – covid

W związku ze stwierdzonym przypadkiem koronawirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy Kuźnica, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy oraz zapewnienie pracownikom Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ogranicza się w okresie od 01.02.2021 r. do 05.02.2021 r. przyjęcie interesantów.
Wszelkie płatności i należności publicznoprawne regulować należy w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym. Numery rachunków bankowych dostępne są na stronie: http://kuznica.ug.gov.pl.
Sprawy urzędowe rozpatrywane są wyłącznie:
• telefonicznie – tel.: 85 722 92 81, fax.: 85 722 92 80;
• e-mail – sekretariat@kuznica.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP pod adresem: 250v9byhof/skrytka;
• przez skrzynkę pocztową, znajdującą się przy wejściu do Urzędu, w której można zostawić dokumenty i wnioski;
• wizyty osobiste będą odbywać się tylko w sprawach niecierpiących zwłoki, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content