Ogłoszenie – kanalizacja

Wójt Gminy Kuźnica informuje mieszkańców o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny grawitacyjny) w m. Kuźnica. Dotyczy części ulic: Polnej, Rolnej, Wschodniej, Nowodzielskiej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej, Południowej.

W związku z powyższym istnieje możliwość wykonania przyłączy do działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego kanału sanitarnego. Osoby zainteresowane są proszone o składanie wniosków o ustalenie warunków technicznych na przyłącza kanalizacyjne do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy (parter, pokój nr 10). Do wniosku należy dołączyć także kopię mapy poinwentaryzacyjnej z numerem działki (mapy są dostępne w pokoju nr 21 – I piętro).

Wójt Gminy Kuźnica

Otwórz Wniosek (przyłącza)

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content