Ogłoszenie – usuwanie folii

Nabór wniosków w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Kuźnica zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie wypełnionych wniosków do Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kuźnica dotacji z na realizację Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica oraz u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Pliki do pobrania:
Wniosek o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content