Ogłoszenie – taryfy

Taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na lata 2023-2026.
Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kuźnica na okres 3 lat, które będą obowiązywały od 25 sierpnia 2023r.Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa załączona decyzja.
DECYZJA KWT.70.141.2023

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content