Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Kuźnica na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXVI/165/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kuźnica (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4679) ogłasza pierwsze przetargi ustny nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Treść pełnego ogłoszenia dostępna w formacie pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content