Ogłoszenie – przejazd kolejowy

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych informuje jako zarządca kolei, że został zobowiązany w terminie do 2020r. do dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami ich usytuowanie §93, czyli drogi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych kategorii „A”, „B”, „C” i „D” muszą mieć status drogi publicznej. Wobec tego należy uregulować status drogi, w ciągu której znajduje się omawiany przejazd.
ogłoszenie km 232,238 linia nr 6

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content