Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały nad zwierzętami bezdomnymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na terenie gminy Kuźnica do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 r.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

  1. Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku
  2. Formularz do zgłaszania opinii.
  3. Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/19 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku konsultacje trwać będą od 4 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od 4 lutego  2019 r. do 25 lutego 2019 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content