Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na terenie gminy Kuźnica do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 r.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku
Formularz do zgłaszania uwag
Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Czas trwania konsultacji: od 31 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od 31 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content