Ogłoszenie Wójta Gminy Kuźnica

W związku z powołaniem przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 15 czerwca 2018 r. komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą informuję, iż rolnicy, którzy ponieśli straty mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

Wnioski o oszacowanie wraz z oświadczeniem o plonach, oświadczeniem o ilości zwierząt i zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania u sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Kuźnica oraz na stronie internetowej: kuznica.ug.gov.pl. Dane do wniosku należy wypełnić na podstawie wniosku o płatności obszarowe składane do ARiMR. Kopię wniosku o płatność należy również dołączyć do wniosku o szacowanie strat.

Niekorzystnym zjawiskiem zostały objęte następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki, trawy na gruntach ornych, trwałe użytki zielone. Uprawy podlegają oszacowaniu do czasu zbioru plonu danej uprawy lub jej likwidacji.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica, pok. nr 19, w godz. 7.00 – 15.00.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Wniosek_wlasciciela_gospodarstwa
Załącznik_nr_2-oswiadczenie_o_plonach
Załącznik_nr_3-oswiadczenie_o_ilosci_zwierzat
Załącznik-Nr-3-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-informacja składanie-wniosku-przez-Rolnika.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content