Ogłoszenie – koło łowieckie

Wójt Gminy Kuźnica informuje rolników sołectw Gminy Kuźnica, popierających rozwiązanie Koła Łowieckiego ,,Jeleń”, że umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 86 i 69 została wypowiedziana. Ewentualne wnioski o szacowanie szkód łowieckich w okresie obowiązywania wypowiedzenia umowy (tj. w okresie 3 miesięcy od dnia 24 czerwca 2015 roku)  należy przekazywać bezpośrednio do Koła Łowieckiego ,,Jeleń” lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Kuźnica.

Wszelkie informacje dotyczące w/w sprawy  będą ogłaszane na bieżąco.

Poza tym informuje, że powstała INICJATYWNA GRUPA ROLNIKÓW z terenu Gminy Kuźnica, dążąca do założenia stowarzyszenia, działającego na rzecz szeroko rozumianego rozwoju rolnictwa a w szczególności rozwiązywania problemów, powstających na styku gospodarka rolna – racjonalna gospodarka łowiecka, której Urząd Gminy Kuźnica zapewni pomoc prawną.

Wójt Gminy Kuźnica

Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content