Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

na stronę

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content