Opieka nad kotami

Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz ograniczenie ich populacji realizowana jest poprzez:
– sprawowanie opieki weterynaryjnej nad kotami wolnożyjącymi;
– zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz dokarmianie, a także zapewnienia im wody pitnej w miejscu ich bytowania;
– ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
– w miarę możliwości zapewnienie im miejsca schronienia, w szczególności w okresie zimowym.
– sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących.

W przypadku występowania miejsc przebywania kotów wolno żyjących prosimy mieszkańców o zgłaszanie takich miejsc do Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000- lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 85 722 92 81.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, a także zapewnienia im wody pitnej, realizowane jest przez Gminę za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy oraz poprzez sołtysów poszczególnych sołectw.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content