Szczepienie lisów

Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Świetlica

Sala w świetlicy wiejskiej w Nowodzieli odnowiona. Sala w świetlicy wiejskiej w Nowodzieli została wyremontowana. W ramach inwestycji: – wykonano nową instalację elektryczną, oświetlenie oraz podwieszany sufit, – wymieniono stolarkę…

czytaj więcej

Protokół

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku

czytaj więcej

Informacja

Informacja dotycząca wilków pojawiających się na terenach zamieszkałych Informacja dotycząca wilków pojawiających się na terenach zamieszkałych W związku z zaobserwowanym zjawiskiem dotyczącym wzrostu szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa…

czytaj więcej

Zgłaszanie padłych dzikich zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce prosi mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku znalezienia martwego dzikiego zwierzęcia (np. lisa). Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce ul. 3 maja 13, 16-100 Sokółka…

czytaj więcej

Debata w Szkole w Kuźnicy

W dniu 21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano program profilaktyczny „DEBATA”, rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program „Debata” jest przeznaczony…

czytaj więcej

Zaproszenie

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty…

czytaj więcej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie…

czytaj więcej

Rozporządzenie

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2023 r

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

czytaj więcej

Ankieta

Ankieta w zakresie opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 obejmującej Gminę Kuźnica. Szanowni Mieszkańcy, W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027…

czytaj więcej

Obwieszczenie komornika

Obwieszczenie o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

czytaj więcej

SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY DROGI S-19

czytaj więcej

Dotacje dla rolników – webminar

W imieniu posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego zapraszamy na bezpłatny webinar informacyjny na temat datacji dla rolnictwa organizowany w dniu 1 lutego 2023 roku o godz. 11:00. W webinarze…

czytaj więcej

Środki pozyskane przez Gminę Kuźnica w 2022 r.

W 2022 r. Gmina Kuźnica pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 18 329 672,60 zł Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do zapoznania się ze szczegółowym wykazem środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Kuźnica…

czytaj więcej

Informacja PFRON

Powrót do zdrowia? Powrót do pracy!

czytaj więcej

Punkt Pomocy Psychologicznej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy

czytaj więcej
Skip to content