Rehabilitacja lecznicza

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie rozkładu jazdy pociągów 2016/2017

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od dnia 11 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia można wysyłać w okresie…

czytaj więcej

Dofinansowanie przebudowy ulic w Kuźnicy w 2016 r.

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w ramach programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (tzw. „schetynówki”).

czytaj więcej

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Kuźnica oraz Komendant Powiatowy Policji zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych.

czytaj więcej

Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Kuźnica w 2015r.

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w 2015 r. Gmina Kuźnica pozyskała środki finansowe w wysokości 1 803 560,22 zł. W załączeniu znajduje się szczegółowa informacja.

czytaj więcej

Ferie zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce

W dniach 01.02-05.02.2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce zorganizowane zostały ferie zimowe pod hasłem „Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie – bez używek”. W zajęciach wzięło udział 23 dzieci w wieku…

czytaj więcej

Prośba Stowarzyszenia Pogranicze

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy “Pogranicze” zwraca się z prośbą o wsparcie w postaci środków pieniężnych lub zakupu niezbędnego sprzętu lub odzieży sportowej. Czytaj cały dokument w formacie pdf.

czytaj więcej

5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną

czytaj więcej

„Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przystępuje do budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu sokólskiego.

czytaj więcej

Luty razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kuźnicy

Gminny Ośrodek Kultury w Kuźnicy zaprasza wszystkie dzieci na “Reżyserie na Ferie”

czytaj więcej

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy…

czytaj więcej

Ferie zimowe z Domem Kultury w Kuźnicy

Dom Kultury w Kuźnicy zaprasza wszystkie dzieci na ferie ze sztuką.  

czytaj więcej

Wizyta ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela w Kuźnicy

W dniu 10 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Rolnicy Ziemi Sokólskiej z Ministrem Rolnictwa – Krzysztofem Jurgielem. Na spotkaniu obecny był m.in….

czytaj więcej

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Druki podatkowe w formacie pdf: D-1A (dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny), DN-1 (DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI), DL-1 (DEKLARACJA…

czytaj więcej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zapraszamy do pobrania kompletu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego.

czytaj więcej

Ogłoszenie o obowiązku przedłożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z § 10…

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu

Na terenie powiatu sokólskiego zostały uruchomione trzy punkty pomocy prawnej, w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.

czytaj więcej

Ekonomia Kluczem do Sukcesu

Gmina Kuźnica pozyskała środki finansowe w wysokości 16 706,32 zł w konkursie grantowym organizowanym przez Narodowy Bank Polski na realizację projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn.: „Ekonomia – klucz do…

czytaj więcej
Skip to content