Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy prowadzi działalność w formie zdalnej

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316), Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy w terminie do dnia 17 stycznia 2021 r. realizuje swoje zdania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content