Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Pełna Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępna w formacie pdf 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content