Ponad trzy miliony złotych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie źródeł OZE.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej obiektu, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu, wymianę okien na nowoczesne, wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Wartość projektu wynosi 3 725 543,00 zł, w tym dofinansowanie 3 166 711,54 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content