Porady prawne w każdy poniedziałek

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, że w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-13.00 w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój numer 18  radca prawny będzie udzielać porad prawnych  z zakresu spraw dotyczących pomocy społecznej.

Zgłoszenia o udzielenie porady prawnej należy dokonać telefonicznie (85) 722 92 81, sekretariat@kuznica.ug.gov.pl lub osobiście w sekretariacie urzędu w pokoju numer 19 (I piętro). Pożądane jest zabranie posiadanej dokumentacji związanej ze sprawą, której dotyczy porada.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content